Hör av dig till oss! Tel. 010 - 333 32 31|info@trafikskolan.com
Loading...
YKB – Grundutbildning 140 timmar 2017-12-14T09:38:49+00:00

Dags att bli yrkesförare?

Det ställs idag mycket höga krav på personer som vill arbeta med att utföra persontransporter och godstransporter med tunga fordon såsom buss och lastbil och det med all rätt. Trafiken blir snabbt farlig när personer med bristande kunskaper och kompetens får röra sig fritt.

Vart femte år krävs fortbildning

Lagen ställer krav på grundläggande utbildning som lett till YKB för personer som kör tunga fordon. Vart femte år måste man dessutom delta i en fortbildningskurs för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat. Fortbildningen består av en 35-timmars kurs och den, liksom grundutbildningen för YKB, går att tillgodogöra sig hos oss på Mårtenssons Trafikskola.

Grundutbildning – 140 timmar YKB

YKB – Grundutbildning hos Mårtenssons Trafikskola

Moment i YKB-utbildningen inkluderar:

  • Lagar & regler
  • Sparsam körning
  • Trafiksäkerhet
  • Kundfokus
  • Specifika transporter
  • Ergonomi & hälsa

När du har avslutat din YKB-utbildning hos oss så kan du påbörja din karriär som yrkesförare. Framtiden för yrkesförare ser ljus ut då det råder stor efterfrågan i transportbranschen. Det finns många olika vägar att gå som yrkesförare – allt från att köra skogstransporter till distributionstransporter och djurtransporter.

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett  yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget.

Grundutbildningen ska omfatta minst 20 timmars körträning. Den förkortade grundutbildningen ska omfatta minst 10 timmars körträning.

Utbildningen ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning samt av gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning, som utbildar efter en nationellt fastställd kursplan. Provet avläggs oftast vid Trafikverkets förarprovskontor.

grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Kommande utbildningstillfälle för YKB

26/2 08.00-17.00
Grundkurs
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec